Jak oslovit neslyšící zákazníky? Zkuste video.

  /  Cinema blog,  Video, marketing a media,  Z naší tvorby  /  

Právě vznikla první česká banka pro neslyšící a kameraman.cz byl u toho. V následujícím článku chceme představit řešení, které by mohlo být vhodným příkladem pro nastavení komunikace se zákazníky s vadami sluchu.

video pro neslyšící

V České republice žije zhruba 0,5 milionu neslyšících a nedoslýchavých lidí. Pro tisíce z nich, kteří se s vadou sluchu narodili, je mateřským a přirozeným jazykem znaková řeč. Psaný text v českém jazyce je pro ně, zjednodušeně řečeno, stejně srozumitelný jako pro nás psaný text v angličtině. Mnoha dalším lidem znaková řeč usnadňuje komunikaci, i když ztratili sluch v průběhu života a museli se jí dodatečně naučit. Přestože se oproti komunistické éře, kdy byla dokonce znaková řeč potlačována, situace neslyšících zlepšila, mnoho institucí i firem si vůbec neuvědomuje, že zde existuje velká komunita lidí, kteří potřebují řešit stejné problémy a životní situace jako kdokoliv jiný.

Vhodným řešením pro překonání primární komunikační bariéry může být varianta webových stránek, obsahující předtočená videa natočená ve znakové řeči. Ideální variantou pro neslyšící je komplexní řešení, zahrnující videa, která ve znakové řeči vysvětlují nejen vlastní obsah webových stránek, ale také jednotlivé položky menu a kontaktní formulář, umožňující klientům zaslat dotaz rovněž pomocí videa ve znakové řeči. Tento dotaz už si klienti většinou zvládnou natočit sami pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Současně je třeba doplnit videa i psaným textem, protože velká část zákazníků s vadami sluchu, zejména starší generace, naopak znakovou řeč dobře neovládá. Situace je ještě zkomplikovaná tím, že texty nelze přeložit slovo od slova, znakový jazyk má i jiné pořadí slov ve větě. Proto je třeba počítat s procesem mírného zjednodušení komplikovaných vět, ideálně ve spolupráci s někým z komunity neslyšících a s pomocí tlumočníka do znakové řeči.

Díky neobyčejnému nadšení  konkrétních osvícených lidí v GE Money Bank vznikla v červenci první banka pro neslyšící. „V naší bance se dlouhodobě zaměřujeme na podporu aktivit, které posilují diverzitu, a tedy poslouží nejrůznějším skupinám. I proto jsme se v GE Money Bank rozhodli jako jedni z prvních v Česku přizpůsobit některé pobočky také klientům s poruchami sluchu,“ říká Milada Franek, mluvčí GE Money Bank. „Hlavním cílem novinek je, aby se neslyšící v naší bance cítili dobře, nebyli ničím omezeni a dostali všechny informace, které potřebují,“ dodává Milada Franek.Banka od poloviny července testuje na pobočce na pražském Andělu řadu novinek, které zásadním způsobem usnadní komunikaci se zákazníky s vadami sluchu. Zaměstnanci pobočky jsou speciálně vyškoleni, dvakrát týdně bude navíc přímo na obchodním místě k dispozici tlumočník do znakového jazyka, který klientům pomáhá v kontaktu s bankéři. GE Money Bank plánuje své služby pro neslyšící postupně rozšiřovat do dalších měst v České republice.

Banka navíc pro neslyšící připravila nové webové stránky www.bankaproneslysici.cz . Ty jsou vyřešeny podle výše uvedených pravidel s využitím videa ve znakové řeči. Technické řešení není přehnaně náročné, přesto působí esteticky v souladu s grafickými zvyklostmi banky. Důležitá je přehlednost a srozumitelnost jednotlivých navigačních prvků i samotného obsahu. Posuďte sami a podívejte se, jak takové stránky fungují.

Jedním z pravidel úspěšného sociálního marketingu je oslovení konkrétní komunity se specifickými potřebami. Není tedy od věci zaměřit se i na komunity, které byly ze stran firem a institucí dlouho opomíjeny. Lavinový efekt spokojeného zákazníka funguje v tomto případě několikanásobně.
20140702-143

20140702-169

20140702-204

20140702-243

20140702-261

libor

Foto: Petr Vopelák
 

Staňte se VIP klientem

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky: , , ,


Informace o autorovi:

Libor Kozák
Libor Kozák
Producent, kameraman, dokumentarista a videomarketingový specialista. Pozoruji svět kolem sebe, vnímám lidské příběhy a touhy, objektivem kamery zachycuji krásu přítomného okamžiku, nebojím se ukazovat zjevné i skryté souvislosti. Srdcem mé tvorby jsou proto dokumentární filmy, neboť mi umožňují nejen pozorovat svět kolem sebe, ale aktivně upozorňovat na příklady dobrého a naplněného života.