Miluše Kubíčková: Jak opravdu „žít změnu“

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Vývoj, transformace, metamorfóza, změna, to je vlastností všeho živého a neživého. Bez změny by vše ustrnulo, stagnovalo a odumřelo. Život je změna. Proto také člověk se neustále mění ve všech svých složkách. Do jisté míry je to děj nevědomý, jak je tomu u živočichů. Privilegiem člověka však je proces změny, svůj vlastní vývoj řídit, sledovat, vzít jej do vlastních rukou a být z vlastní vůle nositelem vědomé metamorfózy. Skutečná změna přichází zevnitř, není vnucena a vynucena , aby ji mohl člověk žít a prožívat jako svobodná bytost.
Milose Kubickova
Miluše Kubíčková na premiéře filmu Žít změnu

Pojímáme-li lidskou bytost v její čtyřčlennosti s tělem fyzickým, oživujícím, pociťujícím a s organizací já, je právě tato duchovní složka řídící složkou vědomé změny. Fyzické tělo se proměňuje každých sedm let, aniž si to uvědomujeme. Rovněž většina změn různých orgánů probíhá mimo naše vědomí.

Na druhé straně jsme schopni změny neviditelných složek své bytosti, to je těla éterického a astrálního-duševního, řídit a uvědomovat si je , prožívat. Toto je privilegiem pouze člověka jako nejen pozemské ,ale také svobodné duchovní bytosti. Nicméně záleží na ochotě a vůli svoje bytostné privilegium si uvědomit a především moudře využívat. Podmínkou k nastartování změny je odhodlání stále se učit, poznávat a pak poznané vlastní vůlí zúročit v činu, aktivitě.

Když jsem psala knihu Vůle ke zdravému životu a později ji myšlenkově obohacenou znovu vydala jako Zdraví-plod poznání a činu, již názvy samotné upozornily, co je pro budování a udržení zdraví důležité. Přesně to vyjádřit pomáhá myšlenka zakladatele etikoterapie doktora Ctibora Bezděka, blízká mému chápání podmínky zdraví:

„Můžeme sebeusilovněji uvažovat o potřebě zdraví, ono lepší nebude, pokud se nepodaří touto úvahou zmobilizovat skutečnou vůli, vyvěrající z kořenů lidské bytosti.“

Jak silné ,výstižné, srozumitelné a krásné slovní vyjádření duchovní podstaty člověka a současně výzva, aby svou pozornost zaměřil dovnitř, měl zájem o vlastní hlubiny, své nitro, duši a ducha a tím také na síly, které jej přesahují. Jen takto nebude člověk unášen svým osudem jako bezmocný objekt, ale naučí se mu porozumět, pochopit, anebo aspoň vytušit jeho směřování a vyjít mu vědomě vstříc. V proměňujícím se žití bude pak přítomen, bude nad ním bdít. Změnu pak s radostí uvítá a opravdu ji bude žít.

„ Proto se proměňuj a rozvíjej se s radostí a díkuvzdáním a buď vděčen, že jsi toho schopen,“ čteme v knížce Eileen Caddy „Otvírání dveří do nitra.“ (Překlad. M.Kubíčková a M.Kubešová)

Miluše Kubíčková účinkuje ve filmu „Žít změnu“, na který se můžete podívat jako náš VIP klient.

Staňte se VIP klientem

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:


Informace o autorovi:

Miluše Kubíčková
Miluše Kubíčková
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, poté působící jako sociolog a pedagog. Nyní aktivně studuje, publikuje a je činná jako přenášející. Rodačka z Olomouce (*21. 8. 1924). Pro aktivní účast v Pražském jaru musela po v roce 1971 opustit Pedagogickou fakultu UK. Po převratu v r. 1990 byla rehabilitována a jako docentka působila několik let opět na pedagogické fakultě UK. V důchodu je stále činná, zejména ve sdružení Zdravý životní styl. Od r. 1990 publikovala knížky: Vůle ke zdravému životu, Stáří jako životní šance, Dárek ke vstupu do blaženého věku, Cesty k harmonii života, Příběh naplněného života, Zdraví – plod poznání a činu. Je členkou České anthroposofické společnosti a s ní spřízněné Obce křesťanů, Společnosti pro trvale udržitelný život a jiných organizací.