Úspěch pro každého žáka

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Milan Hejný
profesor Milan Hejný
Úspěch pro každého žáka
Úspěch pro každého žáka

Natáčení druhého ročníku konference Úspěch pro každého žáka pro mě bylo osvěžující koupelí v horském potoce. Pokud se cílem vzdělávacího procesu stane úspěch pro každého žáka, pak smyslem vzdělávání by mělo být, aby každý mohl rozvíjet co nejlépe svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.

Článek obsahuje naše videa z konference ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA.

Celá akce byla vedena v duchu příkladů dobré praxe a opět mi potvrdila, že to u nás v oblasti vzdělávání dětí není tak zlé, jak by se mohlo na první pohled zdát. Existuje spousta učitelů, kteří hledají nové cesty, rozhlíží se po světě a sledují, co funguje. Poprvé jsem měl možnost vidět naživo profesora Milana Hejného, průkopníka vlastní metody výuky matematiky, která zcela novým způsobem přistupuje k pochopení procesu učení nejen v tomto oboru. Ve svém příspěvku dokonce na konkrétních příkladech ze života dává do souvislosti způsob výuky a stav demokracie.

„Všechny příběhy po čase odumírají a fakta v nich hynou. Jen některým se podaří vloudit se do jiných příběhů a přežít v nich“. Tímto citátem Václava Bělohradského popisuje dopady metody profesora Hejného ředitel Břetislav Svozil. Sám ovšem přidává svůj příběh, který není z rodu obyčejných. Může se dysgrafik a dyslektik stát ředitelem školy a jak se svým pohledem může pomoci rozvoji každého žáka?

Vladimír Foist je příkladem ředitele, který vědomým způsobem dokázal vytvořit ve své škole v pohraničí místo, kde se společně a úspěšně dokáží vzdělávat děti z různých sociálních skupin a etnik: Češi, Romové, Ukrajinci, Lužičtí Srbové, Němci spolu chodí do jedné třídy a hledají maximum možného ve vzdělání každého z nich. Tato snaha by se neobešla bez velkého osobního nasazení, spolupráce s místní komunitou a motivací žáků ke vzdělávání.

To jen na ukázku. Tentokrát jsme si s příspěvky více pohráli a vložili do jednotlivých prezentací i všechny související slidy. Seznam všech videí najdete zde. Co je důležité, nejde o jednorázovou iniciativu, v mediálním stínu a často i navzdory politikům tady pilně pracuje spousta lidí na úspěchu pro každé naše dítě.

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:


Informace o autorovi:

Libor Kozák
Libor Kozák
Producent, kameraman, dokumentarista a videomarketingový specialista. Pozoruji svět kolem sebe, vnímám lidské příběhy a touhy, objektivem kamery zachycuji krásu přítomného okamžiku, nebojím se ukazovat zjevné i skryté souvislosti. Srdcem mé tvorby jsou proto dokumentární filmy, neboť mi umožňují nejen pozorovat svět kolem sebe, ale aktivně upozorňovat na příklady dobrého a naplněného života.