Žít změnu

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Dokumentární film Žít změnu, na kterém se kameraman.cz produkčně a kameramansky podepsal, je inspirovaný filmem „Cultural Creatives 1.0: The (R)evolution“ režiséra Fogela Frigyese z roku 2011. Objevuje a mapuje stejné téma v českém prostředí. Dají se i u nás najít lidé, kteří jsou nositeli nové, zdravější kultury, hodnot, stojících ze své podstaty v opozici k hodnotám kultury rychlospotřební? Někdy jsou tito lidé označovaní jako kultura kulturně kreativních, integrální kultura nebo hnutí pomalých. Šance, kterou nabízí tato přirozeně a nenásilně vznikající kultura spočívá v tom, že představuje naději a možná řešení v atmosféře úzkosti a beznaděje naší doby. Takzvaní kulturní kreativci tvoří podle sociologických výzkumů v zemích Evropy a severní Ameriky kolem 30% populace. Dnes je v Evropě jejich počet asi 80-90 miliónů, v USA více než 50 miliónů, ve světě pak celkem asi 200 miliónů. Potíž je, že často nejsou vidět, protože nejsou žádným snadno uchopitelným oficiálním hnutím.

Žít změnu

Filosof Jiří Zemánek, který ve filmu také vystupuje, říká: „Podle mě lidé nové kultury (integrální kultury, kulturně kreativní) jsou ti, kdo se orientují v tom, co se dnes se světem děje a kteří si tím či oním způsobem uvědomují hloubku proměny, kterou dnes náš život prochází. Žijeme ve velké době proměny, kterou je možné charakterizovat jako“planetární krizi udržitelnosti“. Nemůžeme se úchylit do osamocené enklávy někde na Kokořínsku a myslet si, že tímto způsobem života spjatého s místem vše vyřešíme. Takový příspěvek může být zajimavý i důležitý, ale dnes víc než kdy jindy cítíme potřebu myslet na prospěch Celku, jehož jsme součástí.“

Film Žít změnu ukazuje celou řadu těchto inspirativních osobností. Respekt k místu a krajině, kde člověk žije, volné životní tempo, reflexe vlastního jednání a jeho smyslu, zodpovědnost, soulad s přírodními zákony, oceňování klidu, duchovního rozměru a možnosti vyjádřit vlastní kreativitu jsou jejich přínosem. Film má kromě toho oporu v projektu Učíme se příběhy, kde je možné napojit se na síť těchto občansky aktivních lidí, setkávat se a navazovat nové kontakty. Projektu jde o vznik buněk nových způsobů života ve zmíněném duchu.

Žít změnu - koláž

Mohlo by se možná na první pohled zdát, že film Žít změnu přichází se směšně slabými léky na vážné problémy. Nesledujeme tady po úvodních velkých myšlenkách Václava Havla o tom, jestli je možné změnit směřování celé dnešní civilizace, intenzivně ničící prostředí, na kterém je sama existenčně závislá, jenom příklady roztomile malých aktivit obyčejných lidí, kteří se většinou zabývají chvályhodnými, ale lokálními aktivitami v malém kroužku spřízněných duší? Mohlo by to tak být, kdyby šlo o velikost a viditelnost dosahu jejich jednotlivých činů, ale tady jde v první řadě o jejich obsah a o možnost inspirovat se jím. V duchu úvodní úvahy Václava Havla na začátku filmu o tom, že opravdová změna je možná jenom transformací ve sféře ducha, v samotném postoji člověka ke světu a nalezení jeho místa v celkovém jeho řádu, lidé, které dokument Žít změnu ukazuje, žijí své životy tak, jak se autenticky cítí být součástí daleko většího celku. A hlavně o to jde. Tím se Havlovy zdánlivě příliš velké ideje ukazují být něčím, co se projevuje i v životech a skutcích konkrétních lidí. Právě hlavně tím, že život chápeme a žijeme autenticky jako život a jeho zákonitosti se nesnažíme vtěsnat jenom do konvenčně přijímaných konstrukcí, pravidel a hodnot politického a ekonomického systému, ve kterém se pohybujeme, může docházet ke skutečné změně nálady ve společnosti. Na takovou cestu může nastoupit každý jenom ze svého vlastního rozhodnutí.

Anglický holistický fyzik, filosof a spisovatel F. David Peat říká: „Ekonomické, sociální a přírodní systémy, do nichž jsme zapuštěni, jsou mnohem a mnohem komplexnější než jsme si původně představovali; určitě komplexnější než organizace, které jsme založili, aby se jimi zabývaly. Následkem toho mohou být plány a intervence, které provádíme s nejlepšími úmysly, často pochybné. Běžná akce se podobá spíše vrhání kamene do rybníka. Výsledkem je velké šplouchnutí, které se rychle rozptýlí. Předpokládejme však, že by se tisíce nepatrných zvlnění na okraji rybníka daly uspořádat tak, že by byly všechny přesně ve stejné fázi: pohybovaly by se pak ke středu a nabíraly by na síle. Jinak řečeno, kreativní akce by se vynořovala z celku, spíše než aby byla vnucována zvnějšku.“

Ve filmu vystupují: Barbora Antonová, Matěj Hollan, Yvonna Gaillyová, Jan Hollan, Lucie Černická, Ludmila Chrášťanská, Emilio Dvořák, Miluše Kubíčková, Anna Kozáková, Dominika Douděrová, Alena Suchánková, Lukáš Bubela, Jiří Koreš, Petr Oukropec, Revolta, Lucie a Kristina – Kokoza, Milan Smrž, Petr Kubala, Zdenka Malotová, Robin Čumpelík, Lenka Papadakisová, Kateřina Jonášová, Lubomír Kolíbal, Václav Cílek, Jiří Zemánek a Václav Havel.

ŽÍT ZMĚNU
Režie: Václav Kučera
Kamera: Libor Kozák
Hudba: Zrní
ČR, 2013
65 min.

Na celý film se můžete podívat jako náš VIP klient.

Získejte VIP SLEVY, RADY, TIPY a zajímavé články!
Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky: , ,


Informace o autorovi:

Roman Kozák
Roman Kozák
Roman Kozák je vystudovaný scenárista a dramaturg, milovník krajiny a na tomto místě zanechává odkazy a krátké poznámky k dokumentárním filmům. Jejich společné téma napadlo ho symbolizovat (díky jednomu nečekanému nálezu při procházce v poli za domem) úlomkem pravěké sekerky pod jedoucím kombajnem. Ať tato stránka poslouží k lepšímu povědomí o některých aktuálních a zajímavých tématech.