Výpis článků z rubriky:

Z naší tvorby


Naše filmy a videa vznikají vždy v kontextu reálných událostí a hnutí mysli konkrétních lidí. Rádi bychom vám v našich článcích dali nahlédnout do zákulisí naší tvorby.


Ludmila Chrášťanská: „Tančit životem“

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Součástí tanců dávných tradic, které se už dvacet let učím, abych je mohla sdílet a učit ostatní, jsou m.j. i tance z hinduistické tradice. Některé z nich oslavují Šivu, který je nejen tanečníkem života, ale zejména ničitelem toho starého, aby mohlo vzniknout nové, abychom neustrnuli a vyvíjeli se k svému nejvyššímu možnému potenciálu. A svým tancem nás učí se novým situacím přizpůsobit, přijmout změnu.

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu. Součástí článku je také video obsahující i pasáže z rozhovoru s Ludmilou Chrášťanskou, které ve filmu nebyly použity.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:Alena Suchánková: „Začít od sebe“

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Změnu začínáme zpravidla tím, že něco v našem životě hledáme a najdeme. Začneme to dělat, a pak se nám změní hodnoty. Ptáme se po smyslu konkrétních oblastí našeho způsobu života a po staru už to nejde, nemáme motivaci. Skutečná změna probíhá od okamžiku, kdy nejsme schopni žít už nic jiného než intenzivní změnu, začínáme konečně uskutečňovat nový způsob života.

Pohled na změnu je nutný z více úhlů pohledu. V předchozích článcích Miluška Kubíčková píše o duchovním životě a Milan Smrž o energii a přírodě. Oba znám a myslím, že změnu skutečně žijí. Tedy že dělají to, co si myslí a o čem mluví. Mnohem víc je však těch, kteří potřebu změny sice cítí, ale buď si myslí, že ji zařídí někdo jiný, neví jak začít… nebo nemají odvahu. Souhlasím s názorem, že změna musí přicházet zevnitř.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:Václav Cílek: „Nechci další revoluci“

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Následující sestřih zahrnuje téměř kompletní rozhovor s Václavem Cílkem, natočený v červnu loňského roku. Do filmu ŽÍT ZMĚNU se bohužel vešla jen menší část, ale mnoho myšlenek stojí za zveřejnění. Je svět nebezpečné místo? A lze ho ještě opravit? Kde jsou kořeny blbé nálady? A kdo se o nás postará?

Žít změnuNa film „Žít změnu“ se můžete podívat jako náš VIP klient.

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky: ,P. Oukropec, A. Suchánková, Y. Gaillyová: medailonky

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Medailonek je vlastně krátký dokumentární film o zajímavé osobnosti. Filmařské postupy jsou podobné jako u dokumentu. Protože název vychází ze slova medaile, není zvykem točit medailonek o lidech, kterých si nevážíme, opak je pravdou. Občas jej lze využít i v rámci marketingové kampaně, pokud zobrazovaná osobnost má opravdu reálný potenciál svým příběhem, nebo názory zaujmout. Pro koho je však tento formát ideální, jsou umělci a také neziskový sektor, který je plný zajímavých příběhů. Při natáčení našeho dokumentárního filmu ŽÍT ZMĚNU jsme měli možnost se dostat k velmi zajímavým lidem. Samotný film je součástí širšího projektu UČÍME SE PŘÍBĚHY, jehož cílem je mapovat pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní. V rámci projektu bylo natočeno 25 samostatných příběhů pávě formou medailonku. Představujeme tři, na kterých jsme se také podíleli.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky: , ,Miluše Kubíčková: Jak opravdu „žít změnu“

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Vývoj, transformace, metamorfóza, změna, to je vlastností všeho živého a neživého. Bez změny by vše ustrnulo, stagnovalo a odumřelo. Život je změna. Proto také člověk se neustále mění ve všech svých složkách. Do jisté míry je to děj nevědomý, jak je tomu u živočichů. Privilegiem člověka však je proces změny, svůj vlastní vývoj řídit, sledovat, vzít jej do vlastních rukou a být z vlastní vůle nositelem vědomé metamorfózy. Skutečná změna přichází zevnitř, není vnucena a vynucena , aby ji mohl člověk žít a prožívat jako svobodná bytost.
Milose Kubickova
Miluše Kubíčková na premiéře filmu Žít změnu

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:Jak to říct dětem

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Jak to říct dětem (ČR 2014)
Režie: Miroslav Trejtnar, Taťána Marková
Kamera: Libor Kozák, Dalibor Fencl
Střih: Matouš Outrata
Producent: Jarmila Poláková, Film&Sociologie

Jak to rict detem 1

Tak tenhle dokument jsme si natočili pro radost ve volném čase. Důvodem pro natočení tohoto filmu je zapomínání, vzpomínání a sdělování. Jak říct dětem, co se stalo 17. listopadu 1989? Jak jim zprostředkovat svůj vlastní prožitek takto důležité události a nenudit? Autoři filmu Miroslav Trejtnar a Taťána Marková se domluvili se svými přáteli, vzali svoje děti a na Národní třídě postavili maketu Národní třídy a přilehlých ulic. S pomocí hraček, které zastupovaly je samotné, vyprávěli a na mapě přehrávali dětem a kolemjdoucím, co zde zažili. Prošli se s dětmi také z Albertova na Národní třídu, tak jak šli jako studenti 17. 11. 1989. Vše zaznamenala kamera a ve studiu vznikly animované pasáže vyprávění.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:Milan Smrž: „Máme jediného učitele“

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Necháme-li věci běžet setrvačně dál jako doposud, budou-li se naše snahy zaměřovat na pomalé a nepodstatné změny, budeme-li dále preferovat společnost uspořádanou podle praxe nadřazování osobních a skupinových zájmů zájmům nejširší veřejnosti, aniž bychom jinému názoru či možnosti nezaujatě ponechali prostor potřebný k tomu, aby prokázal, zda je životaschopný, tak nejspíše budeme odsouzeni k zániku. Nehledě na to, zda budeme očkovaní, vystudovaní, umytí a oblečení do správných značek, bez ohledu na to, jaký automobil či deodorant používáme či na jaké místo společenského žebříčku jsme se vydrápali.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:Žít změnu

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Dokumentární film Žít změnu, na kterém se kameraman.cz produkčně a kameramansky podepsal, je inspirovaný filmem „Cultural Creatives 1.0: The (R)evolution“ režiséra Fogela Frigyese z roku 2011. Objevuje a mapuje stejné téma v českém prostředí. Dají se i u nás najít lidé, kteří jsou nositeli nové, zdravější kultury, hodnot, stojících ze své podstaty v opozici k hodnotám kultury rychlospotřební? Někdy jsou tito lidé označovaní jako kultura kulturně kreativních, integrální kultura nebo hnutí pomalých. Šance, kterou nabízí tato přirozeně a nenásilně vznikající kultura spočívá v tom, že představuje naději a možná řešení v atmosféře úzkosti a beznaděje naší doby. Takzvaní kulturní kreativci tvoří podle sociologických výzkumů v zemích Evropy a severní Ameriky kolem 30% populace. Dnes je v Evropě jejich počet asi 80-90 miliónů, v USA více než 50 miliónů, ve světě pak celkem asi 200 miliónů. Potíž je, že často nejsou vidět, protože nejsou žádným snadno uchopitelným oficiálním hnutím.

Žít změnu

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky: , ,Žít změnu – rok poté

  /  Cinema blog,  Z naší tvorby  /  

Rok po premiéře filmu Žít změnu jsme se rozhodli k tématům v něm otevřeným ještě jednou vrátit v sérii videí a článků. Proč? Některé rozhovory jsme museli pro film výrazně zkrátit a spousta myšlenek stojí i po roce za zveřejnění. Omezení dané stopáží filmu i možnostmi filmového diváka vstřebat najednou velké množství informací a příběhů nás přivedlo k nápadu poprosit aktéry našeho dokumentu o textové bonusy, ve kterých nebudou omezeni ani myšlenkově, ani interpretací nás filmařů.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:Jak oslovit neslyšící zákazníky? Zkuste video.

  /  Cinema blog,  Video, marketing a media,  Z naší tvorby  /  

Právě vznikla první česká banka pro neslyšící a kameraman.cz byl u toho. V následujícím článku chceme představit řešení, které by mohlo být vhodným příkladem pro nastavení komunikace se zákazníky s vadami sluchu.

video pro neslyšící

V České republice žije zhruba 0,5 milionu neslyšících a nedoslýchavých lidí. Pro tisíce z nich, kteří se s vadou sluchu narodili, je mateřským a přirozeným jazykem znaková řeč. Psaný text v českém jazyce je pro ně, zjednodušeně řečeno, stejně srozumitelný jako pro nás psaný text v angličtině. Mnoha dalším lidem znaková řeč usnadňuje komunikaci, i když ztratili sluch v průběhu života a museli se jí dodatečně naučit. Přestože se oproti komunistické éře, kdy byla dokonce znaková řeč potlačována, situace neslyšících zlepšila, mnoho institucí i firem si vůbec neuvědomuje, že zde existuje velká komunita lidí, kteří potřebují řešit stejné problémy a životní situace jako kdokoliv jiný.

(Pokračování textu…)

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky: , , ,Navigace pro příspěvky