Čtvrtá revoluce

  /  Cinema blog,  Inspirace dokumentem  /  

Podívejte se na nejúspěšnější německý dokument roku 2010.

ctvrta revoluce

Ceny ropy v poslední době výrazně klesly kvůli nové technologii těžby břidlicové ropy. Bude to znamenat i zpomalení prosazování alternativních zdrojů energie a stále sílící globální oteplování? Film Čtvrtá revoluce vznikl před pěti lety. Prezentuje názory a projekty lidí zasvěcených do problematiky obnovitelných zdrojů energie. Ale v zásadě tu jde o budoucnost a udržitelnost energetiky jako takové. Podle tohoto filmu máme jen třicet let na přechod od ekologicky problematických a neobnovitelných zdrojů (ropy, zemního plynu, uhlí a jaderné energie) k těm čistým a obnovitelným jako je energie solární nebo ta, která pochází ze síly větru.

Film ukazuje, že roste samozásobitelství energií a je nutné, aby obnovitelná energie byla dostupná pro každého – demokraticky. Z toho plyne, že stojíme před největší strukturální změnou ekonomiky od počátku průmyslového věku. Půjde o energetickou revoluci. Můžeme přejít od centralizovaných řešení (velkých elektráren, národních energetických systémů) k řešením, která jsou na úrovni jednotlivých rodin, statků, vesnic a oblastí. Můžeme?

S filmy jako Čtvrtá revoluce je trochu potíž, protože je u nich někdy těžko posouditelné, do jaké míry a jestli vůbec vytrhávají z kontextu fakta, která potřebují na podepření své (třeba i dobré) ideje a svého aktivismu. Tento dokument polemizuje s běžně prezentovaným názorem, že představa, že by v několika příštích desetiletích pocházela veškerá energie z obnovitelných zdrojů, je velmi vzdálená realitě a finančně ani technologicky to není možné. Kladou se tu převratné otázky a názory, které mají tento pesimistický názor zpochybnit: existuje naprosto jasný cíl – energetická soběstačnost spočívající v přechodu k solární energii, energii větru nebo vody, které budou zdarma. Energetický průmysl a jeho velké společnosti potom zaniknou a nebudeme potřebovat za energii platit. Mnoho odborníků na energii se ale snaží společnosti namluvit, že tato perspektiva není vůbec možná, čímž lidi deaktivují a demotivují… Jde v těchto idejích spíš o snůšku přání, kterým se film Čtvrtá revoluce snaží razit cestu, nebo o tendenci mající v budoucnu opravdu naději na globální úspěch? To nedokáže dnes jasně říct asi nikdo a nezbývá tedy, než k takovým názorům přistupovat spíš jako k inspirativní vizi. Jistý problém tohoto filmu je v tom, že ke své vizi nepodává příliš mnoho „ale“, která by ukázala, že vítězství slunce, větru a vody v energetice je přece jenom věcí složitější. Ale samozřejmě – kéž se vize tohoto filmu stávají realitou. V dnešní době levné ropy o to víc.

Error: Invalid URL!

Ponecháme-li stranou odvážné spekulace, jestli velcí hráči energetického průmyslu a politici radikální energetickou proměnu naší civilizace umožní, je tento film každopádně důležitý důrazem na inspiraci a spolupráci. Jeden z protagonistů – Ibrahim Togola z Mali – tu prochází kromě své rodné země i Dánskem a Bangladéší, aby se učil a navázal kontakty s lidmi, kteří se obnovitelnými zdroji zabývají. Tím se propojují některé postavy a příběhy filmu a vzájemně se inspirují. A v tom je asi to nejdůležitější poselství Čtvrté revoluce.

Ještě malé ujasnění. Německý politik, který se tu často objevuje, je Hermann Scheer (1944-2010), poslanec SPD ve Spolkovém sněmu a vizionář, který se angažoval hlavně v oblasti ekologické a energetické politiky. Byl předsedou organizací zabývajících se obnovitelnými zdroji energie, nositelem mnohých ekologických ocenění a také alternativní Nobelovy ceny, která mu byla udělena v roce 1999 za angažovanost v zájmu solární energie.

Tento článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu, na který se můžete podívat jako náš VIP klient.

4. revoluce
The 4th revolution – Energy autonomy
režie: Carl – A. Fechner
Německo, 2010
83 min.
Získejte VIP SLEVY, RADY, TIPY a zajímavé články!
Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:


Informace o autorovi:

Roman Kozák
Roman Kozák
Roman Kozák je vystudovaný scenárista a dramaturg, milovník krajiny a na tomto místě zanechává odkazy a krátké poznámky k dokumentárním filmům. Jejich společné téma napadlo ho symbolizovat (díky jednomu nečekanému nálezu při procházce v poli za domem) úlomkem pravěké sekerky pod jedoucím kombajnem. Ať tato stránka poslouží k lepšímu povědomí o některých aktuálních a zajímavých tématech.