In Transition – filmy o aktivitách hnutí proměny

  /  Cinema blog,  Inspirace dokumentem  /  

Aktivity hnutí proměny se od jeho začátků v roce 2006 rychle šíří po celém světě. Jsou motivované globálními hrozbami jako je vyčerpávání zdrojů fosilních paliv a globální oteplování. Hnutí proměny je rozmanitým experimentem, jak přejít k nezávislosti na fosilních palivech. Jde o změnu našeho současného způsobu života s důrazem na místní komunity, lokálně udržitelnou ekonomiku a ochranu životního prostředí.

In transition

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

Ropa a další fosilní paliva umožnila velký rozvoj civilizace, ale přinesla i mnoho problémů a dnes se závislost na nich stává naším slabým místem. Vyřešíme-li tuto závislost, zároveň vyřešíme i všechny problémy s ní spojené – globální oteplování, znečištění prostředí nebo války o ropu. Ropná krize a klimatická změna jsou v podstatě ten samý problém, protože spalování uhlí, ropy a plynu zvyšuje množství oxidu uhličitého v atmosféře.

Tyto dva dokumentární filmy byly vytvořeny z ukázek činností různých skupin hnutí proměny z celého světa. Velmi se svým pojetím blíží našemu filmu Žít změnu – jde tu o ukázky reálných příběhů. Ty mohou inspirovat a skutečně ovlivnit konání dalších lidí. Filmy jsou výrazné svou pozitivní energií, potřebou předávat naději. Důležité je přitom nadšení lidí. Je to něco, do čeho se můžeme zapojit všichni. Tyto iniciativy jsou silně propojené s místem a krajinou, kde žijeme, a založené na autentických mezilidských vztazích. Právě skrze tyto věci můžeme ovlivňovat širší svět kolem sebe a v důsledku i globální problémy.

In Transition 1.0
From oil dependence to local resilience
režie: Emma Goude
USA, 2009
50 min.

Oba filmy dobře předávají zkušenosti třeba s podporováním lokálního hospodaření a propagací lokálních a sezónních produktů, aby nebylo potřeba množství obalů a přepravy potravin ze vzdálených míst. V ekonomice běží o zastavení toku peněz pryč z komunit, o podporu lokálního podnikání a co největší lokální soběstačnost, čemuž napomáhají místní měny (Leweská, Totneská nebo Brixtonská libra). Jde o trvale udržitelnou ekonomiku skrze komunitu.
V dopravě může jít o princip sdílení aut nebo o prosazování ekologických elektromobilů. Některé skupiny spolupracují se zástupci měst a ti se sami stávají součástí hnutí. Obecně tu jde o vytváření místních struktur, které budou využitelné, když to bude potřeba. Jak ukazuje druhý z dokumentů, tyto principy dobře fungují v krizových situacích jako třeba v Japonsku po jaderné katastrofě nebo na Novém Zélandu po zemětřesení. Mohou tedy působit i během případné krize způsobené ropným zlomem.

Jak ale ve filmu říká jedna z mluvčích, největší proměna se musí stát uvnitř nás – jde o proměnu našeho vědomí. Vědomí toho, jak a proč se vůbec snažit o blaho lidí. To nedosáhneme hromaděním věcí, ale zkušeností se vztahy a lidmi. Logickým důsledkem a nejlepším řešením je potom spojit se jako komunita a být aktivní společně.

Více informací o aktivitách hnutí je možné získat zde.

In Transition 2.0
režie: Emma Goude
USA, 2012
67 min.

U tohoto filmu si můžete nastavit slovenské titulky.

Tento článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu, na který se můžete podívat jako náš VIP klient.

Získejte VIP SLEVY, RADY, TIPY a zajímavé články!
Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:


Informace o autorovi:

Roman Kozák
Roman Kozák
Roman Kozák je vystudovaný scenárista a dramaturg, milovník krajiny a na tomto místě zanechává odkazy a krátké poznámky k dokumentárním filmům. Jejich společné téma napadlo ho symbolizovat (díky jednomu nečekanému nálezu při procházce v poli za domem) úlomkem pravěké sekerky pod jedoucím kombajnem. Ať tato stránka poslouží k lepšímu povědomí o některých aktuálních a zajímavých tématech.