Jak velký je vesmír? / Jak malý je vesmír?

  /  Cinema blog,  Inspirace dokumentem  /  

Jak velký je vesmír? (How Big is the Universe)
Jak malý je vesmír? (How Small is the Universe?
režie: Kenny Scott, Toby Macdonald
2x 58 minut
BBC (2012), Velká Británie

Tyto dva dokumenty z produkce BBC zprostředkovávají co nejsrozumitelnější formou aktuální teorie a objevy kosmologů a fyziků, týkající se poznání celku vesmíru, podstaty hmoty a samotného časoprostoru. Zavedou nás do úplně jiných světů, než je ten náš, ale paradoxně tak můžeme proniknout blíž k realitě. Anebo spíš do fantazie vědců?

V prvním filmu můžeme sledovat vědecké sestavování mapy vesmíru, které je zároveň i vodítkem k pochopení vzorce, podle něhož se chová. Takzvaná temná hmota, kterou nevidíme, tvoří podstatnou část hmotného obsahu našeho vesmíru a je to ona, která svou gravitací drží jeho síť pohromadě. Dnes vědci vědí, že všechno ve vesmíru se od sebe vzdaluje v důsledku rozpínání samotného prostoru, ovšem hlavně objev toho, že se toto rozpínání stále zrychluje, byl naprosto v protikladu k jejich očekávání. Neznámá síla, dnes zvaná „temná energie“, je v kosmickém měřítku hlavním hybným motorem. Ale otázky tím nekončí. Je i za hranicí námi pozorovatelného vesmíru jeho pokračování? Jaká je jeho geometrie? A je možné, že vesmírů je mnoho a vznikají jako důsledek nějakého procesu?

Ukázka z filmu Jak velký je vesmír?

Ve druhém filmu můžeme sledovat cestu do podstaty hmoty. V každém z nás je víc atomů, než je počet hvězd ve vesmíru, a každý z nich může ukrývat tajemství principu fungování prostoru a času (a možná ještě víc). V CERNu, největším urychlovači částic na světě, rozbíjí vědci srážkami elementární atomové částice a snaží se pochopit jejich uspořádání. Roku 2012 tu objevili Higgsův boson, poslední dílek do sbírky tzv. standardního modelu, což je 17 elementárních částic, které tvoří všechno, co známe. Vědci se snaží nahlédnout i do těchto částic. Ovšem čím blíž se díváme na hmotu, tím podivnější věci vědce napadají. Vznikají při srážkách částic miniaturní černé díry? Mizí většina gravitace do čtvrtého rozměru? Existuje ještě víc dimenzí? Nejsou vibrující částice malými kolečky strun, jejichž mody nebo tóny jsou něčím jako hudba přírody, kterou my lidé chápeme jako různé druhy částic? Nápad teoretické fyziky použít rozměr celého vesmíru jako obrovskou lupu k odhalení nejmenší možné prostorové délky dospěl k podezření, že rychlost světla nemusí být konstantní. Krátce vzato: vědci nevylučují velkou revoluci v chápání fyzikálních zákonů, tedy samotných základů, podle kterých funguje všechno kolem nás.

Ukázka z filmu Jak malý je vesmír?

Staňte se VIP klientem

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:


Informace o autorovi:

Roman Kozák
Roman Kozák
Roman Kozák je vystudovaný scenárista a dramaturg, milovník krajiny a na tomto místě zanechává odkazy a krátké poznámky k dokumentárním filmům. Jejich společné téma napadlo ho symbolizovat (díky jednomu nečekanému nálezu při procházce v poli za domem) úlomkem pravěké sekerky pod jedoucím kombajnem. Ať tato stránka poslouží k lepšímu povědomí o některých aktuálních a zajímavých tématech.