(R)evoluce kulturně kreativních

  /  Cinema blog,  Inspirace dokumentem  /  

Článek vychází jako bonus k filmu Žít změnu.

kulturne-kreativni 3(R)evoluce kulturně kreativních
(Cultural Creatives 1.0: The (R)evolution)
Režie: Frigyes Fogel
USA, Španělsko, Nizozemsko, 2011
81 min.

Tento angažovaný dokument, využívající tradiční metody „mluvících hlav“, je motivovaný potřebou šířit povědomí o nových způsobech myšlení a života, které ve svých důsledcích mohou znamenat obrodu současné civilizace, v jejíž souvislosti se stále častěji mluví o vyčerpání, kolapsu nebo krizi udržitelnosti. Film je založený na výzkumu „kulturních kreativců“ sociologa Paula H. Raye a psycholožky Sherry Ruth Andersonové. Ti ho v roce 2000 představili ve své knize Kulturní kreativci: Jak 50 miliónů lidí mění svět.

Jejich mnohaletý vědecký výzkum sleduje tuto rychle rostoucí skupinu lidí, rozšířenou po celém světě, jejímž typickým rysem jsou hodnoty jako důraz na autentičnost jednání, společenská angažovanost, globální uvažování, vztah k přírodě a snaha o ekologickou udržitelnost, nesobeckost, určitý idealismus nebo přímo vztah ke spiritualitě. Paul H. Ray mluví o planetární kultuře moudrosti, která se vynořuje za národními a etnickými identitami. Tito lidé chtějí tvořit politiku „odspodu“, založenou na obyčejných lidech a na kreativitě jednotlivců a malých skupin, ale cítí se se svými názory zatím často osamělí. Jak název filmu naznačuje, jde tu o přirozený vývoj, o revoluci, která není hlasitým, násilným obratem, ale spíš evolucí. Je dobré znát zmíněný kontext, protože tato (v dobrém smyslu slova) agitka se snaží prosazovat způsob „nového myšlení“ z různých stran a nepřipravenému divákovi by možná mohla připadat příliš překotná a nepřehledná. Tvůrci filmu s velkou ambicí navštívili několik zemí světa , aby ukázali, jak „kulturní kreativci“ mění společnost kolem sebe.

Kulturně kreativní 2Důležité ale je, že tento film dokáže diváka přesvědčit, že nejde o pouhou sociologickou konstrukci, založenou na přáních a ideálech, ale skutečně o nově se rodící způsoby uvažování a jednání mnoha lidí. Koneckonců to závisí na nás všech. Český dokument Ryba smrdí od hlavy (2011) je sice taky motivovaný potřebou šířit podobně odvážné ideje, jak nově a zdravěji přestavět základní společenské paradigma, ale je nepříjemně populistický a zjednodušující, protože diváka burcuje k aktivnímu a nesobeckému životu za cenu toho, že z několika jednotlivých křiklavých jevů skládá jednostranný obraz stávajícího světa jako místa ovládaného téměř výhradně psychopaty. (R)evoluce kulturně kreativních jde přijatelnější cestou a snaží se v první řadě upozornit na potenciál, který může znamenat zárodky možné zdravější společnosti. Říká, že všichni lidé jsou už ve své přirozenosti navzájem propojeni, a snaží se být spojovníkem těch, kteří nabývají vědomí širších souvislostí. Sice se tu nadužívá slovní spojení „kulturní kreativci“ skoro jako zjednodušující nálepka, ale v realitě je vykreslené na mnoha příkladech a skrze nemálo mluvčích (Paul H. Ray a Sherry Ruth Andersonová – autoři knihy Kulturní kreativci, Ervin László – Budapešťský klub, Peter Merry – Centrum pro evoluci člověka, Kenny Ausubel – Bioneers, Rob Hopkins – Transition Network, projekty Banka Triodos, Gaiam, Transition Town, Cal-Earth).

Tento dokument se na pravděpodobně už probíhající významnou transformaci západní společnosti dívá jako na příležitost k pozitivní proměně. V současném složitém světě, kde mnohé všeobecně rozšířené a zaběhané vzorce uvažování, dané životem ve zdánlivě pevně daném společenském a ekonomickém systému, mají za následek absenci víry v možnosti vlastního jednání, může být tento film pro leckoho velkou nadějí. Proto se také stal inspirací pro český film Žít změnu, na jehož výrobě se kameraman.cz producentsky a kameramansky podílel.

Na film Žít změnu se můžete podívat jako náš VIP klient.

Staňte se VIP klientem

Sdílet: FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Štítky:


Informace o autorovi:

Roman Kozák
Roman Kozák
Roman Kozák je vystudovaný scenárista a dramaturg, milovník krajiny a na tomto místě zanechává odkazy a krátké poznámky k dokumentárním filmům. Jejich společné téma napadlo ho symbolizovat (díky jednomu nečekanému nálezu při procházce v poli za domem) úlomkem pravěké sekerky pod jedoucím kombajnem. Ať tato stránka poslouží k lepšímu povědomí o některých aktuálních a zajímavých tématech.